OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Historické fotografie - Nitriansky Hrádok

Vendelín Laca

Vendelín Laca

 

Vendelín Laca sa narodil 31. januára 1932 v Nitrianskom Hrádku (vtedy Malý Várad). Študoval na gymnáziu v Šuranoch, po jeho zrušení v Nových Zámkoch, neskôr v saleziánskom ústave v Trnave a v gymnáziu v Nitre. Pre svoje náboženské a politické presvedčenie nebol riadne pripustený k maturite. Za nevydarený pokus o emigráciu bol väznený 7 mesiacov. Externe vyštudoval právo na UK v Bratislave, kde získal aj doktorát. Študoval teológiu a v roku 1963 bol tajne vysvätený za kňaza. Prešiel mnohými zamestnaniami (robotník, organista, podnikový právnik). V prvej časti rozhovoru sa ohliada za študentským obdobím (bol svedkom popravy bratov Bučekovcov, bol pri vykopaní Hrádockej Venuše), skúsenosťou s ŠtB a životom politického väzňa počas normalizácie.

 

Zomrel dňa 7.augusta 2015 v Šuranoch.
 ČESŤ JEHO PAMIATKE!

 

                                                           Vendelín Laca

 

                                               Matka Vendelína Lacu

 

                                                        Otec Vendelína Lacu

 

                                                    Dom Vendelína Lacu