OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Historické fotografie - Nitriansky Hrádok

Slovenská Trója - Zámeček

Slovenská Trója  Zámeček

Lokalita Zámeček nachádzajúca sa na okraji obce Nitriansky Hrádok (dnes časť mesta Šurany) patrí k najväčším a najbohatším archeologickým náleziskám v strednej Európe. Kvôli množstvu vzácnych nálezov sa zvykne označovať ako „slovenská Trója“. V lokalite sa od tretieho tisícročia pred naším letopočtom rozkladalo opevnené praveké sídlisko. V priebehu dejín sa tu vystriedalo viacero kultúr. Prvé vykopávky na tomto mieste robil zakladateľ slovenskej archeológie Ján Eisner. Najvýznamnejším nálezom „slovenskej Tróje“ je „slovenská Helena“ – Hrádocká venuša. Ide o štylizovanú sošku bohyne plodnosti Veľkej matky (Magna mater), ktorá spoločne s Moravianskou venušou patrí k najznámejším archeologickým nálezom Slovenska. Do širšieho povedomia sa dostala najmä vďaka tomu, že bola vyobrazená na bývalej slovenskej dvojkorunáčke.

Dnes sa v lokalite nachádza Archeopark Nitriansky Hrádok, kde sa nachádza 7 nových informačných tabúl o lokalite Zámeček. Zatial je vybudovaná len prvá etapa archeoparku. Vybudovať sa mohla vďaka žiakovi Gymnázia v Šuranoch a OZ Šurianski jazdci, ktorí získali pre tento archeopark peniaze cez Nadáciu Orange. Budeme radi ak sa príjdete pozrieť na nový archeopark.

Hl. informačná tabula v Archeoparku

 


 

 

 

 

 

 

Dvojkorunáčka