OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Historické fotografie - Nitriansky Hrádok

Hrádocká Venuša

Hrádocká Venuša Magna Mater

Prvá nájdená neolitická soška na Slovensku objavená v Nitrianskom Hrádku. História tohto miesta začína pred asi 5 tisíc rokmi. Tu, v blízkosti riečky Nitry a dnes už jej neexistujúceho ramena Nitričky sa usadili prví obyvatelia. A ako každé ľudské spoločenstvo, produkovali okrem užitocných a spotrebitelných vecí, aj nespotrebitelný odpad.

V roku 1998 dostala Hrádocká venuša aj podobu pamätníka. Tvorcom monumentálnej plastiky, ktorá je velkou kópiou Hrádockej venuše, je výtvarník Jaroslav Gubric.